Główne cechy

Główne wyróżniki i zalety tej metodyki to:

Metodyka realna.

 • NIE BYŁA ZBUDOWANA NA POTRZEBY WOJSKA LUB ADMINISTRACJI CENTRALNEJ.
 • Stworzona przez ekspertów biznesowych.
 • Uwzględnia ograniczoność i cenę zasobów, zwłaszcza czasu. Czasu pracowników i przedsiębiorstwa.
 • Zakłada opóźnienie, nieporozumienia i zmiany jako zdarzenia występujące w projekcie, a nie jako zagrożenia. Zajmuje się nimi jako zadaniami projektowymi.
 • Wykorzystuje logikę rozmytą do oceny postępu prac projektowych.

Metodyka naturalna.

 • Uwzględnia naturalną regułę 80/20.
 • Wskazuje i podkreśla rolę i miejsce kierownika/mediatora.
 • Uwzględnia współczesny profil osobowy uczestników projektu.
 • Wspiera partnerstwo w działaniu.
 • Zakłada występowanie niedoborów zasobu.
 • Zakłada wystąpienie problemów i konieczność zarządzania ryzykiem.
 • Uwzględnia codzienne zadania biznesowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i konkurowanie projektów.

Metodyka kompletna.

 • Obejmuje obszary społeczne – pozwala uwzględnić w projekcie specyfikę relacji interpersonalnych i charakter współpracy różnych grup zawodowych. Uwzględnia znaczenie presji i wpływu otoczenia.
 • Wspiera zarządzanie kryzysami – zawiera zestaw narzędzi i dobrych praktyk do wykorzystania w sytuacjach kryzysu projektu.
 • Uwzględnia udział wszystkich uczestników projektu w ryzyku projektowym.
 • Ułatwia negocjacje w projekcie.
 • Proponuje proste, rozsądne i skuteczne metody rozwiązywania problemów odbiorów i płatności typowo występujących w projektach teleinformatycznych.

Metodyka skuteczna.

 • Metodyka skoncentrowana jest na wspólnym celu, a nie na procedurach.
 • Przyjmuje, że szybki efekt jest czynnikiem motywującym dla uczestników i sponsorów projektu.
 • Buduje odpowiedzialność i zaangażowanie uczestników poprzez ukierunkowanie na uczestniczenie w projekcie, a nie realizację jednego zadania.

Metodyka ekologiczna.

 • Metodyka dąży do ograniczenia czynności biurokratycznych, co dodatkowo skutkuje większą efektywnością.
 • Metodyka wymaga komunikacji elektronicznej i eliminuje dokumentację papierową.
 • Wspiera komunikację naturalną co daje znacznie lepszą efektywność grup w stosunku do wykorzystania formy korespondencji.
 • Wymaga obsługi elektronicznych repozytoriów dokumentów zamiast segregatorów.

Metodyka wielokrotnego wykorzystania.

 • Kompletność, strukturalność i przejrzystość dokumentacji projektowej umożliwia jej wielokrotne wykorzystanie, np. do certyfikacji ISO 900x w oparciu o dokumentację projektową.
 • Dokumentacja może być wykorzystana jako system wsparcia dla przyszłych użytkowników.
 • W oparciu o dokumentację może być stworzony system ekspercki – elektroniczna baza wiedzy.
 • Narzędzia wchodzące w skład metodyki mogą być zintegrowane z korporacyjnym systemem intranetowym.