Jak pracujemy

 

?Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” (Henry Ford)

W otherWise pracujemy bardzo wydajnie, bo mądrze. Nie zgodzimy się pracować ciężko, bezcelowo i bezmyślnie. Niezależenie od rodzaju usług każda czynność, spotkanie, produkt mają cel i sens, bo inaczej nie przybliżają nas do założonego wyniku. I dlatego właśnie pracujemy bardzo wydajnie.

?Nie ma dużych problemów, jest tylko wiele małych problemów.” (Henry Ford)

W otherWise pracujemy szybko. Czas ma znaczenie dla nas, więc sądzimy, że również dla naszych klientów. Wymierny, praktyczny efekt naszej pracy musi pojawić się szybko. Jesteśmy doskonali w definiowaniu celów i zadań w taki sposób, żeby osiągać cel pracy w okresie nie przekraczającym trzech miesięcy. Najchętniej jednak dążymy do realizacji projektów w okresach nie dłuższych niż jeden miesiąc. Cele osiągamy szybko, ale dbamy o owocną, długofalową współpracę z naszymi klientami.
Praca zespołu otherWise ma bardzo wymierną wartość. Można ją wyliczyć. Jeżeli ktoś już wie, jakich korzyści się spodziewa to wyliczenie odbywa się w modelu fixed price. Jeżeli klient otherWise ma problem z oszacowaniem spodziewanej wartości lub rozpoczynając pracę z zespołem otherWise nie ma pewności co do korzyści ze współpracy to dobrym rozwiązaniem jest model success fee. A jeżeli nawet nie wiemy co może zostać zrobione, żeby pracowało się mądrzej i lepiej to wygodnym modelem jest wycena time & material.