Usługi

W oparciu o metodykę otherWise świadczy następujące usługi:

Mentoring – asysta doświadczonych kierowników projektów. Asysta nie oznacza prowadzenia projektu, zapewnia kierownikowi projektu pomoc w sytuacjach kryzysowych. Mentor prowadzi mediacje, pomaga motywować zespoły, przedstawia pomysły, dzieli się doświadczeniem. Mentor nie prowadzi projektu.

Kontraktowe prowadzenie projektu – prowadzenie projektu na zlecenie realizowane przez eksperta w zakresie zarządzania projektami i praktycznego stosowania metodyki. Kontrakt podpisywany jest trójstronnie. Kierownik projektu ma za zadanie w jak najkrótszym czasie uzyskać najlepszy efekt wdrożenia. Kierownik projektu nie działa w imieniu i na rzecz jednej strony projektu. Jest opłacany i rozliczany przez obu inwestorów, tj. zamawiającego i dostawcę.

Udostępnianie narzędzi Carry-On – otherWise udostępnia wstępnie skonfigurowany i dopasowany do specyfiku projektu portal wraz z wybranymi narzędziami. otherWise zapewnia obsługę zadań administracyjnych (np. backup) i pełne wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w taki sposób, żeby cały czas i wysiłek zespoły projektowe mogły poświęcić na realizację celów projektu. Funkcjonalność portalu i zakres dodatkowych usług są dobierane do potrzeb projektu.

Szkolenia i warsztaty – standardowe i profilowane szkolenia oraz ćwiczenia warsztatowe dla różnych grup odbiorców. Warsztaty mogą być realizowane również za pośrednictwem sieci Internet.