Geneza

Carry-On to nowoczesna metodyka opracowana pod kątem prowadzenia projektów integracyjnych w zakresie wdrożeń informatycznych i telekomunikacyjnych.

Metodyka koncentruje się na możliwie szybkim osiąganiu pozytywnych efektów wdrożenia. Kładzie nacisk na skracanie procesu wdrożeniowego, podnoszenie skuteczności wdrożenia poprzez właściwy proces komunikacji w zespołach projektowych i z przyszłymi użytkownikami systemu, utrzymanie właściwych relacji pomiędzy stronami kontraktu i kształtowanie wspólnych celów uczestników projektu.

Metodyka opracowana jest przez ekspertów biznesowych w oparciu o doświadczenia w prowadzeniu i sponosorowaniu projektów integracyjnych informatycznych i telekomunikacyjnych. Jest wolna od zaszłości systemów opracowywanych w połowie XX wieku i dedykowanych do zastosowań wojskowych i w administracji publicznej.