Doskonałość call centre

 

Zadbanie o doskonałość call/contact centre

Call/contact centre to dla nas niezwykle interesujące miejsce. Niezwykłe z wielu względów i w każdym przedsiębiorstwie podobne ale bardzo różne. W wielu wypadkach ludzie zajmujący się pracą w działach obsługi telefonicznej są bardzo niedoceniani, pomimo tego, że ich praca jest zadaniem krytycznym dla organizacji. Call centre to miejsce, gdzie zbiegają się kluczowe procesy biznesowe, gdzie praca odbywa się w czasie rzeczywistym. Często call centre jest najważniejsym, najbardziej wydajnym interfejsem pomiędzy przedsiębiorstwem i rynkiem. To również ludzie na różnych stanowiskach, o różnych charakterach, predyspozycjach, aspiracjach. I przepisy, reguły, zasady bezpieczeństwa, programy szkoleniowe o bardzo różnych poziomach aktualności i celowości.

To niezwykłe miejsce może realizować swoje zadania lepiej lub gorzej. Potrafimy bardzo dobrze zająć się organizacją pracy i prawidłowym wykorzystaniem narzędzi w call centre. Proponujemy zadbanie o doskonałość call/contact centre poprzez:

  • Wskazanie przyczyn nieprawidłowości w działach call/contact centre i sposobów ich rozwiązania.
  • Poprawę pracy działu call/contact centre poprzez prawidłowe zarządzanie działem.
  • Bezpieczne i efektywne kosztowo stworzenie nowego lub rozbudowanie działu call centre.
  • Wypracowanie zasad rekrutacji najlepszych pracowników do każdego działu call centre.