Prowadzenie projektów

 

Bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie projektów teleinformatycznych

?Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy.” (Henry Ford)

W zasadzie to wystarczy… I może jeszcze jedno – dążyć prosto do jasno wyznaczonego celu. Jednak w praktyce nie jest łatwo wskazać projekt, który tak był realizowany. Te bardzo proste zasady są trudne do wykorzystania w praktyce. Przyczyny mogą być różne, najczęstszą są ?nawyki”, które opóźniają postęp projektu i tym samym zwiększają ryzyko porażki.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych w obszarach informatyki i telekomunikacji (teleinformatyki) i dlatego proponujemy pomoc w projektach związanych wyłącznie z teleinformatyką. Metodyka, którą wykorzystujemy może być stosowana szerzej, ale oferta prowadzenia projektów dotyczy wyłącznie obszaru projektów teleinformatycznych.

Nasza oferta to bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie projektów teleinformatycznych na co składają się:

  • Realizacja celów projektu poprzez kontraktowe zarządzanie projektami zgodnie z niezwykle efektywną metodyką Carry-On.
  • Ograniczenie ryzyka projektowego poprzez konsultowanie założeń lub celów projektu.
  • Usprawnienie przebiegu prac i komunikacji w projekcie poprzez udostępnienie pakietu narzędzi teleinformatycznych metodyki Carry-On.
  • Poprawa wyników projektu poprzez wsparcie dla jednego z zespołów projektowych (nabywcy lub dostawcy).
  • Określenie celów projektu wspólnie z właścicielem projektu i pomoc w zrozumieniu przedmiotu projektu.