Jak współpracujemy

otherWise współpracuje z klientami, a nie tylko pracuje dla klientów. Współpraca to pojęcie, które łamie prostą i wygodną zależność klient – dostawca. Współpraca to inny sposób pracy. Współpracując:

  • Słuchamy uważnie i staramy się zrozumieć prawdziwe problemy i potrzeby klientów.
  • Jesteśmy zawsze uczciwi wobec klienta i oczekujemy uczciwości.
  • Zadajemy trudne pytania i liczymy się z tym, że będziemy musieli odpowiedzieć na trudne pytania.
  • Dochowujemy tajemnic handlowych i oczekujemy dotrzymania tajemnicy.
  • Szanujemy czas i wysiłek naszych klientów i spodziewamy się tego samego od naszych klientów.
  • Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i doświadczenia i wymagamy otwartości.
  • Działamy szybko i z zaangażowaniem co wymaga szybkości i zaangażowania u naszych klientów.
  • A ponadto doskonale rozumiemy znaczenie słowa KLIENT.