Narzędzia

W skład metodyki wchodzą następujące narzędzia.

Portal projektu – dostęp do portalu obsługującego projekt. Portal jest gotową kanwą projektu co znacznie skraca czas przygotowania organizacyjnego projektu i gwarantuje właściwe zarządzanie dokumentacją projektową. Portal to:

  • Dostęp do materiałów związanych z metodyką – podręczna pomoc i instrukcje
  • Kontrolowany dostęp do dokumentacji pozwalający na właściwe dystrybuowanie informacji o projekcie. Umożliwia także kontrolę aktywności uczestników projektu i zawiera elementy systemów workflow (np. potwierdzenie zapoznania się z dokumentem, kontrola czasu przewidzianego na akceptację, alarmy, syntetyczne zestawienie dla inwestorów.
  • Repozytorium dokumentów – jedyne miejsce, w którym dokumenty są zawsze aktualne.
  • Kalendarz projektu – kalendarz z zadaniami projektowymi i współdzielony kalendarz uczestników pozwalający na planowanie pracy oraz wspierający współodpowiedzialność za projekt.
  • Wirtualna sala spotkań – współdzielenie aplikacji, czat, tele- i wideokonferencje.
  • Formularze – elektroniczne formularze zastępujące typowe mechanizmy biura projektu i wymianę dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Formularze skracają i usprawniają komunikację formalną. Dane zebrane w formularzach są częścią repozytorium.
  • Reguły – zbiór informacji o tym co MUSI być zrobione, żeby przeprowadzić projekt.

Techniki i narzędzia – pomagają wykonać niezbędne czynności przy minimalnym nakładzie pracy.

Przykłady i dobre praktyki – dobre i czytelne wzory do wykorzystania.