Multimedia Polska


Pan Michał Sawicki z zespołem realizował w Multimedia Polska S.A. projekt doradczy w zakresie optymalizacji działania call center. Celem projektu była poprawa efektywności wykorzystania zasobów call center i optymalizacja organizacji pracy. Projekt miał odpowiedzieć na pytania dotyczące dalszego rozwoju call center i inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Jesteśmy zadowoleni z wyników pracy zespołu.

Sergiusz Urbaniak, Dyrektor Pionu Sprzedaży Usług i Obsługi Klientów, Multimedia Polska S.A.

Komentarze nie są dozwolone.