Raiffeisen Bank


Projekt pozwolił zrewidować plany Banku dotyczące rozwoju call centre a na podstawie wyników projektu zostały zracjonalizowane plany inwestycyjne dotyczące zakupów infrastruktury call centre. [?] Propozycje rozwiązań są bardzo wartościowe i możliwe do natychmiastowego zastosowania. Niektóre propozycje zostały zastosowane jeszcze w trakcie trwania projektu. Bank ocenia, że realizacja rekomendowanych działań pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania call centre i poprawę jakości obsługi klientów przy nieznacznym nakładzie środków.

Joanna Wcisło, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta, Raiffeisen Bank Polska S.A.

, ,

Komentarze nie są dozwolone.