8-9 czerwca 2011 | Miary w Call Center


Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w dniach 8-9 czerwca 2011 przez Institute for International Research i poświęcone miarom w call center. Seminarium jest przygotowane i prowadzone przez otherWise. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iir.pl. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącym: m.sawicki@otherwise.pl.

If you can?t measure it, you can?t manage it.

Peter Drucker

Komentarze nie są dozwolone.